måndag 17 december 2012

Verktyg och tillbehör: Andningsskydd

Om du bara pärlar och pysslar med enkla tekniker är detta kanske inte så viktigt för dig, men när du börjar tillverka smycken i material som kräver verktyg, som frigör partiklar (borr, slipmaskin, vissa sågar) och arbetsmoment som inkluderar kemikalier så blir det viktigt att skydda sina lungor från skadliga ämnen.

En hel del material och arbetsmoment kräver god ventilation för att du inte ska andas in skadliga partiklar och ångor, men ibland krävs mer än ventilation. Det krävs en ansiktsmask, som skyddar dina lungor och luftvägar. Tyvärr finns det ett vanligt fel många gör:  de köper en enkel mask, som är lätt att bära och billig att köpa, utan att egentligen veta vad den skyddar mot. De allra enklaste maskerna, som du hittar i t ex bygghandeln, skyddar mot stora partiklar, inget annat. De skyddar inte mot gaser (vid t ex etsning, plastgjutning och patinering med starka kemikalier) eller fina partiklar (t ex från slipning av och borrning i lera, sten, snäckskal etc). Att bära mask är en bra försiktighetsåtgärd, men bara att ha en mask betyder inte att dina lungor är skyddade -- om du inte vet skillnaden mellan en mask och en mask är risken stor att du valt en som inte skyddar mot just det du arbetar med.

Detta är något som bl a tagits upp på Beads of Clay Blog i artikeln Safety Equipment for Working with Clay: the air you breathe. En introduktion till andningsskydd på svenska finner du bl a i Julas katalog (s. 198). För dig som inte har katalogen och/eller inte vill beställa den så kan du läsa texten i deras onlinekatalog här -- eller, om direktlänken inte fungerar, här. Där kan du bl a läsa om partikelfilter, gasfilter och vilka olika klasser av dessa som finns.

Så här skriver Arbetsmiljöverket om andingsskydd:
Andningsskydd kan vara filterskydd eller andningsapparater. Skydden får anpassas efter arbetets art. 

Filterskydd kan bestå av hel- eller halvmask med utbytbara filter. /.../ Det finns också masker av filtermaterial som täcker näsa och mun och där hela masken är ett filter. Dessa masker är i första hand avsedda för engångsbruk.

Partikelfilter finns i tre klasser; P1, P2 och P3, där P3 är den högsta klassen. Gasfilter finns med både hög och låg upptagningsförmåga för organiska ångor (lösningsmedel), oorganiska ångor (klor och svavelväte), sura gaser (svaveldioxid) och ammoniak. De är märkta med olika bokstäver, färgkoder och sista förbrukningsdag i oöppnad förpackning. Kombinationsfilter är en kombination av partikelfilter och gasfilter. 

Filter är förbrukningsvaror och måste bytas. Det är viktigt att andningsskydden tillpassas väl så de sluter tätt mot ansiktet. De ska också rengöras och kontrolleras regelbundet.

Läs mer om skyddsutrustning, barnsäker förvaring, god avfallshantering med mera i Säkerheten först!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails