fredag 28 september 2012

Tävling: International Bead Award 2013

Fram till och med sista december tar arrangören för International Bead Award (IBA) emot bidrag, som i år ska skapas på temat "Mix It", som handlar om att kombinera det gamla med det nya med ledord som retro och upcycling.

Tävlingsbidragen delas in i tre klasser: hobbyist (beginner och advanced), professional och master class. Du kan delta i någon eller några av de nio tävlingskategorierna Lampwork beads, Loomwork, Off-loom, Bead crochet/bead knitting, Embroidery, Paper or textile beads, Polymer/ceramic/porcelain, Metal/wirework samt Mixed media/experimental. Bidragen kan omfatta smycken, skulpturer, kärl, djur, pärltavlor och två- eller tredimensionella alster. Alla tekniker är tillåtna (inom gränserna för respektive kategori). Bidragen får självfallet inte ha visats tidigare och de bör vara tillverkade tidigast augusti 2012.

Glöm inte att bidragen bedöms utifrån bilderna och detta är en professionell tävling, vilket ställer krav på dina foton. Om dina inskickade foton inte når upp till de krav som anges, t ex är för små, för suddiga eller inte visar hela alstret, så diskvalificeras bidraget.

Juryn består som vanligt att flera internationellt kända namn inom pärlkonst, smycken och pärltillverkning. Det kommer även att delas ut ett pris till allmänhetens favorit, som röstas fram på Perlen Poesies hemsida. Finalister kommer som vanligt att få sina kreationer utställda på den stora mässan Beaders Best Bead Art Fair i sommar -- där vinnarna kommer att presenteras -- samt publiceras i Perlen Poesie.

Läs mer om tävlingen här. Tävlingsinformationen finns tillgängling på tyska, engelska och franska.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails