måndag 24 september 2012

Material: Jaspiser som inte är jaspis -- och andra stenar som är
Stenpärlor säljs ibland under s k handelsnamn och traditionella, men felaktiga, namn. Det vanligaste exemplet i pärlbutikerna är jade (läs mer om jade och "jade" här). Även turkos används om många turkosimitationer som howlit. Båda dessa äkta stenar, jade och turkos, är värdefulla och det kan alltså finnas ekonomiska intressen i att framställa billigare stenar som äkta vara. Men jaspis (eng. jasper) då? En så pass billig sten verkar kanske inte som något man vill använda om en annan sten, men så är faktiskt fallet.

När det gäller många stenar beror dock det felaktiga namnet på antingen att begreppet jaspis använts löst både om ett specifikt mineral och om olika typer av stenar (inte minst olika typer av ryolit) eller en från början misstagen analys av en sten som påminner om, men de facto inte är, en jaspis. Namnet kan ha uppstått på en tid då dagens avancerade analysmetoder saknades. Vissa stenar tillhör samma grupp och kan därför vara svåra att skilja åt -- nedan hittar du exempelvis kalcedon, som jaspis är en form av. Det är med andra ord inte alltid en fråga om att lura kunden, utan bara om ett vitt begrepp, tradition och missuppfattningar.

Är det då intressant att veta vilka jaspiser som inte är äkta jaspis? Det finns kanske framförallt två anledningar till varför det kan vara av intresse för andra än mineraloger: dels för att ha koll på de olika synonymer som används i pärlbutiker, dels för att stenarna har olika hårdhet, vilket påverkar hur lätta de är att bearbeta (borra, slipa, trumla, gravera) och hur tåliga de kommer att vara i smycken.

Listor över "oäkta" jaspiser och alternativa jaspisnamn

Här är en list på några jaspiser som inte är äkta jaspiser. Listan är baserad på stenar, vilka du kan stöta på i pärlbutikerna. Den korrekta klassificeringen av stenen följer inom parentes efter varje namn). På svenska används ofta de engelska namnen, men det finns även butiker som försvenskar dem ibland.

Notera att det ibland finns olika bud om huruvida en spefik jaspis är äkta eller ej (t ex tigerskin jasper är jaspis enligt en butik, men används inom citationstecken hos en annan). Ibland har jaspiser också närbesläktade namn där det ena är en riktig jaspis och det andra enbart ett handelsnamn. Exempel är poppy jasper och poppy seed jasper (den senare riktig jaspis, som också kallas poppy jasper precis som ryolitvarianten).

 • Elephant jasper (konglomerat av sand, fossilerade snäckskal och limonit)
 • Leopard jasper eller leopardskin jasper (ryolit)
 • Zebra jasper (kalcit)
 • Artistic jasper eller paintbrush jasper (äv. crazy horse stone, landscape stone: en typ av stabiliserad kalksten)
 • Red Creek jasper (okänt, troligtvis inte en äkta jaspisart)
 • Palm jasper (fossilerat palmträ)
 • Picasso jasper (äv. picasso marble el picasso stone: marmor)
 • Fashion jasper (crazy lace agate)
 • Rainforest jasper (se leopardskin jasper: ryolit)
 • Pineapple jasper (äv. mexican jade etc: kalcit)
 • White jasper (äv. vit turkos: howlit)
 • Blue rainforest jasper (blå ryolit)
 • Spring jasper (unakit)
 • Blood jasper (äv. blue jasper, oriental jasper; heliotrop/blodsten -- vilken har inslag av jaspis)

Stenpärlor kan ibland ha ett osäkert ursprung, där säljarna inte helt säkert vet om benämningen är äkta eller ej. Det är möjligt att namnen är korrekta, men pga av osäkerhet vill säljaren inte slå fast något bestämt. Exempel på sådana stenar är:
 • Spiderweb jasper (alias black lace picasso)
 • Aqua terra jasper (alias impression stone, african blue opal, impression jasper, sea sediment jasper)
 • Magic jasper (alias black and white snow stone)
 • Red Creek jasper (alias chinese picasso jasper, reed picasso: se ovan)
 • Tiger jasper

Det finns också jaspisvarianter, som säljs under andra stennamn. Några exempel på detta (med synonymer inom parentes) är:
 • African turquoise
 • Hard yellow turquoise (flower jasper eller ev. serpentin; ej att förväxla med soft yellow turquoise)
 • Indian agate (fancy jasper)
 • Chinese writing stone  (green leaf jasper, firework jasper)
 • Peace stone eller dumar stone (peace jasper, harmony jasper, lotus jasper)
 • Camo stone (kabamba jasper)
 • Chalcedite (turtle shell jasper)
 • Blue snowflake sodalite/gold spot sodalite
 • Egyptian pebble (egyptian jasper)
 • Irnimit (watercolour jasper)
 • Rabbit jade (white jasper)
 • Ambronite (yellow jasper)
 • Ocean agate/oregonite (ocean jasper, orbicular jasper,owyhee jasper, poppy jasper)
 • Basanit/lapis lydius/touchstone (svart jaspis -- ej att förväxla med bassanit)

Övriga jaspiser, som är kända under specifika namn inkluderar mokait och nunderit. Tiger iron är en mix av hematit, tigeröga och jaspis. Prasiolit (alias grön kvarts, prasem eller edinit) anses ibland vara en jaspis. Engelska jasperite är en synonym för jaspis medan jasperine är synonymt med riband jasper (se länk för fler alternativa namn) och jaspilite, enligt Wikipedia, är en järnbaserad sten med band av jaspis. Agatjaspis eller jaspisagat är en blanding av de två.

Både jaspis och "jaspis" kan färgas in för att ge häftiga effekter. Aqua terra jasper/impression stone och fashion jasper är exempel på stenar, som säljs i många olika färger.


Källor:
Rings & Things Gemstone Index

Mindat.org
Wikipedia

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails