måndag 24 oktober 2011

Verktyg: Probering -- testa äktheten hos ädelmetaller

Proberset (i smyckessammanhang) består av en probersten och probervätskor, s k probersyra. Det finns olika sätt att probera, men s k stenprobering är vanlig idag då den inte skadar smycket till skillnad från vissa äldre metoder. Probering används för att testa (probera) om metallen i ett smycke består av ädelmetall eller ej. Främst används metoden för att kontrollera silver, guld och platina.

Silver kontrollerar man med en vätska, som avgör om det är äkta eller ej, medan man för guld använder sig av flera olika vätskor, som reagerar på olika karathalter. Man kan därmed avgöra inte bara om det finns ädelmetall utan också bestämma halten av den. Vanliga karathalter, som det finns vätska för, är 9, 14, 18 och 22 K. 18 K är vanlig i smycken (denna karathalt missförstås ibland som 24 K, "äkta guld", vilket dock mycket sällan används till smycken eftersom rent guld är för mjukt för att vara användbar i sammanhanget).

Vid stenprobering gnids metallen som ska undersökas mot stenen av kiselskiffer så att mikroskopiska metallpartiklar nöts av och fastnar på stenytan. Sedan droppas vätskan, som består av specifika kemikalier så som kungsvatten, på avlagringen. Beroende på reaktionen bedöms sedan om metallen klarade testet eller ej. En bild på hur detta kan se ut kan du hitta hos Carita Siren  (scrolla till slutet på sidan för test av silver). För en mer exakt bedömning kan moderna elektroniska apparaturer användas.

Det är viktigt att tänka på att vissa smyckesdelar kan ha en plätering av ädelmetall, som kan behöva skrapas bort för att ge ett korrekt testresultat för metallen under. I vissa fall kan sterling silver vara rodinerat, det vill säga överdraget med en rhodiumplätering, eller antitarnishbehandling vilket också kan ge missvisande resultat om den inte skrapas bort först. Förgyllt silver eller vermeil består av äkta silver överdraget med äkta guld. För att testa det så använder du dig av probersyra för silver eftersom det är metallen under guldet som avgör om det är ädelmetall rakt igenom eller bara förgylld oädel metall.

För silver finns även probersyra som droppas direkt på smycket (se Testa äktheten i silver där även andra metoder tas upp). Färgen som bildas avslöjar om metallen innehåller silver eller ej samt i vilken renhet. Probersyran fräter dock på metallen så den bör inte användas på ett synligt ställe -- och självklart bör den inte användas i närheten av andra material så som pärlor, vilka många gånger är känsligare för syra än metall.

Proberset för stenprobering säljs av butiker, som har material och verktyg för ädelsmide. I Sverige hittar du det hos exempelvis Sargenta (som set med sten samt "refillflaskor"). Glöm inte att alltid använda frätande kemikalier ansvarsfullt och i enlighet med tillverkarens säkerhetsföreskrifter samt förvara dem noga så att barn och husdjur inte kan komma åt dem. Vill du inte probera själv kan vissa juvelerare tillhandahålla tjänsten för dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails