onsdag 26 september 2012

Biz: Hobbyverksamhet

För dig som vill sälja egentillverkade smycken och pärlarbeten finns det i princip två sätt att lagligt göra detta: i egenskap av företagare (näringsverksamhet) eller som hobbyverksamhet. Det senare passar inte minst den som vill sälja i mindre omfattning och/eller främst säljer för att finansiera nya materialinköp och de utgifter du har i samband med ditt hobbyutövande. Framför allt passar det dig som inte har ett utpräglat vinstsyfte eftersom ett sådant kan få verksamheten klassad som näringsverksamhet vare sig du vill det eller ej.

En sak att tänka på är om du vill sälja på komission eller till företag (t ex butiker, gallerier) istället för direkt till kund är att inte alla butiksägare vill ha kontrakt med personer utan f-skattesedel. Det finns dock undantag.

Definition

För att klassas som hobbyverksamhet och inte näringsverksamhet måste man uppfylla ett par kriterier, som fastslagits av Skatteverket. Hobbyverksamheten kan vara av "tillfällig eller varaktig natur". Om verksamheten bedöms drivas självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska de beskattas som näringsverksamhet. (Notera att vinstsyfte inte är detsamma som vinst -- det innebär att personen som bedriver verksamheten har vinst som mål och försöker minimera förluster.)  Om verksamheten däremot är självständig och varaktig -- ej enstaka försäljning av t ex inköpta varor eller samlingar, vilket räknas som inkomst av kapital -- men saknar vinstsyfte bedöms den vara hobbyverksamhet.

Hobbyverksamhet karaktäriseras av att den inte utgör en persons huvudsakliga inkomst och att den främst utövas på egen hand på fritiden. Däremot finns det ingen fast ekonomisk gräns för vad som räknas som hobbyinkomst, dvs det finns inget definitivt inkomsttak där verksamheten plötsligt räknas som näringsverksamhet istället för hobby. Och trots att Skatteverket karaktäriserar hobby som fritidssysselsättning innebär det inte att t ex sjukskrivna eller arbetslösa inte kan ha en hobbyverksamhet (däremot lär försäkringskassan/a-kassan/arbetsförmedlingen/socialkontoret ha bestämmelser för hur du kan och inte kan kombinera hobbyverksamhet med ersättningar, aktivitetsstöd och/eller bidrag så kolla med din handläggare först!).

Är du osäker på om din verksamhet kommer att definieras som hobby- eller näringsverksamhet bör du kontakta ditt lokala skattekontor eller -- för mer allmänna frågeställningar -- Skatteverket. Det kan många gånger vara en bedömningsfråga där det ibland är upp till skattehandläggaren att avgöra om du har ett riktigt vinstsyfte (Skatteverkets information definierar inte alltid dessa kriterier).

Notera att om du bedriver en blogg -- vilket många inom vår hobby gör -- och får gratisprodukter från företag, affiliateintäkter från länkar etc räknas även detta som hobbyverksamhet, som ska beskattas på samma vis som andra hobbyverksamheter. Se information här.

Deklaration och beskattning

Vinsten beskattas via deklarationen där den benämns "överskott från hobbyverksamhet" och på en speciell blankett, T2 Inkomstgivande hobby. Om din hobbyverksamhet går back behöver du inte deklarera förrän du har ett år med överskott. Går din hobby med vinst behöver du däremot deklarera ditt överskott. På detta överskott betalas inkomstskatt och egenavgifter -- och det gäller från första kronan: det finns ingen "frigräns", som vissa felaktigt tror. Notera att det är överskottet, alltså försäljning minus inköp, som beskattas, inte din omsättning.

Har du en omsättning (= försäljning) över en viss summa per år (f.n. 30 000 kr) så måste du utöver detta deklarera moms, precis som en näringsidkare, vilket görs på ytterligare en annan blankett. Det kallas då att du bedriver "verksamhet under näringsliknande former". Eftersom hobbyverksamhet vanligtvis inte är momspliktig så ska utgifter redovisas inklusive moms, men om du når gränsen för skattepliktig moms redovisas utgifter och inkomster exklusive moms.

Har du flera olika hobbyverksamheter är det också värt att notera att varje verksamhet ska redovisas för sig på varsin blankett.

Det finns flera olika regler för vilka avdrag du kan göra och vilka kostnader du kan redovisa. Fullständig information finner du på blanket T2 (pdf-fil). Där kan du bl a läsa om vad som gäller för avdrag för tidigare års underskott (går du med överskott ett år kan du -- under vissa premisser -- dra av tidigare års underskott och därmed minska din skattepliktiga inkomst). Tänk på att du inte får dra av underskott från en hobbyverksamhet från en annan som gått med vinst (eller från någon annan typ av tjänsteinkomst), att du enbart får dra av de senaste fem årens underskott samt att avdragen inte får vara större än överskottet. Andra specialfall, som du tänka på finns också beskrivna här. Ett exempel: köper du in dyrare utrustning så får du inte dra av hela kostnaden på inköpsårets taxering utan måste då göra s k förslitningsavdrag (jmf avskrivning). Som dyrare utrustning räknas f. n. något som kostar över 21 400 kr och är avsett att hålla i mer än tre år. Ett annat exempel är egenavgifter där olika schablonavdrag görs beroende på din ålder och om du haft sjuk- eller aktivitetsersättning.  Tänk på att man använder sig av kontantprincipen vid redovisning av hobbyverksamhet.

När du bedriver hobbyverksamhet har du s k anteckningsskyldighet, vilket innebär att du måste spara kvitton, räkningar, anteckningar med mera på ett sätt som gör det möjligt att redovisa dina in- och utgifter. Detta gäller även om du går med underskott eftersom du annars inte kan göra avdrag vid ett överskottsår under de följande fem åren. Handlingarna bör sparas i minst sju år efter inkomståret.

Fullständig information samt gällande blanketter finner du på Skatteverkets hemsida.


OBS! Denna information är endast tänkt som en introduktion till hur hobbyverksamhet definieras och beskattas av Skatteverket. All information baseras på myndighetens information och de regler som gällde vid textens författande. Den ersätter inte Skatteverkets egen information och är inte skriven att en expert eller jurist inom skattefrågor. Ska du påbörja en hobbyverksamhet bör du noga läsa Skatteverkets egen information och ställa eventuella frågor till dem. Tänk på att regler för skatter och deklaration kan ändras. Det är ditt ansvar att se till att du känner till de aktuella reglerna. Denna text kommer inte automatiskt att uppdateras om regler och lagar för hobbyverksamhet förändras.

6 kommentarer:

 1. Tack, det här är intressant för många att känna till. Dock skulle jag råda dem som är sjukskrivna eller har sjukersättning att mycket noga ta reda på vad som gäller för just dem. Tyvärr så känner jag till ett fall där hantverk och bloggande om detta av FK ansågs tyda på att personen med allvarlig kronisk sjukdom var "frisk" och inte var berättigad till sjukersättning! Irina

  SvaraRadera
 2. Bra info. Annars är det lättare att snabbt få reda på vad det är som gäller i USA. EB

  SvaraRadera
 3. Jag ä nyfiken på hobbyerksamhet när man är deltidssjukskriven. hittar ingen info på skatteverket..Vart har du hittat informationen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. När det gäller hobbyverksamhet etc vid sjukskrivning så är det bäst att gå direkt till Försäkringskassan eftersom det är de som bestämmer vad som är ok och inte ok. Trots allt är det de som bestämmer allt kring ersättningarna och är man sjukskriven är det det viktigaste.

   Skatteverket kan bara berätta hur du ska deklarera inkomsten och var de drar gränsen för om de klassar något som hobby. Hobby räknas som en bisyssla, men är man arbetslös kan den ju bli stor i förhållande till de ströjobb man har -- det är bakgrunden till meningen i texten om arbetslösa och sjukskrivna, vilket jag frågade Skatteverket direkt om. MEN har man ersättning eller bidrag från andra håll, som A-kassa eller sjukersättning, så ställer de egna regler som avgör om man får ha både hobbyverksamhet och ersättning. Jag har nu ändrat meningen för att detta tydligare ska framgå.

   Vid en snabb koll på FK:s hemsida fann jag ingen konkret skriftlig information utan man får nog kontakta dem direkt, antingen via handläggaren om man har en sådan eller via kundtjänst. Tyvärr är det ibland samma problem som med skattehandläggarna: det blir en bedömningsfråga och svaret kan variera något beroende på handläggare.

   Radera
 4. Hej, hittar ingen information någonstans om man kan vara två personer i samma hobbyverksamhet? Om man kan det, hur deklarerar man isåfall eventuella vinster?

  Mvh
  Lise

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hejsan,

   Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med skatteverket direkt, t ex via e-postforumläret på deras hemsida. På så sätt får du den mest tillförlitliga informationen direkt från den myndighet som kommer att godkänna på era deklarationer.

   Känner inte själv till om det är ok eller ej, men en titt i deras broschyr ger vid handen att bl a UF:are ska deklarera ev. överskott som hobby och ett UF företag består ju vanligtvis av flera klasskamrater. Det skulle eventuellt vara så att man helt enkelt delar utgifterna och ev. inkomster mellan er och så redovisar ni hälfen var. Men som sagt, det är bäst att fråga Skatteverket direkt så det inte blir något fel eller missförstånd när det är dags att deklarera!

   Radera

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails