tisdag 5 april 2016

Material: Stenplockning och allemansrätten


Vi har väl alla plockat på oss några stenar här och där, kanske med tanken att göra något fint smycke av dem, men vet du om att detta är olagligt att plocka med sig sten utan markägarens tillstånd? Någon enstaka småsten lär dock ingen polisanmäla dig för.

Så här skriver Naturvårdsverket om det hela i sin guide till Allemansrätten:
Det är inte tillåtet att knacka loss sten ur berg eller hugga in sitt namn i berghällar. I lagen finns sten med bland sådant som inte är tillåtet att ta med sig utan markägarens medgivande. Att plocka med sig enstaka mindre stenar från naturen, kan ändå knappast räknas som brottsligt.

Straffet för olaglig stenplockning är reglerat i Brottsbalken 12 kap. 2§ (och, om det anses grovt, 3§). Det räknas som ett skadegörelsebrott.

Extra stränga begränsningar kan gälla för naturreservat. Detta är speciellt viktigt att tänka på om man är på en plats man inte känner väl och därför kan missa att det är ett skyddat område.

Även andra lagar kan skydda stenar. Det gäller inte minst så kallade varphögar eller slagghögar då de kan ligga i kulturminnesskyddade områden och/eller räknas som fornlämningar. Slagg kanske inte låter så intressant för smycken, men faktum är att den kan resultera i vackra material som exempelvis den blå eller gröna bergslagsstenen.

Stenmurar, stenbrunnar, odlingsrösen med mera kan åtnjuta biotopsskydd eller skyddas som fornminnen om de är tillräckligt gamla, men det är väl ingen som får för sig att plocka loss stenar ur dem hoppas jag.

Detta är ingen komplett redovisning av vilka lagar som skyddar vilka stenar. Tanken är mest att uppmärksamma något, som jag tror få tänker på. Att plocka enstaka stenar är ju så vanligt, inte minst i barnaåren. Vem har någonsin en tanke på att det skulle kunna vara olagligt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails