fredag 28 september 2012

Nyhet: Hjälp till pärlbutikskartan sökes!
Sommaren 2010 kunde du läsa om den nya pärlbutikskartan, en karta över pärl- och pysselbutiker i Sverige, vilken var tänkt som en geografisk guide till pärl- och smyckesmaterial runt om i landet. En perfekt guide för den som skulle resa någonstans, flytta till en ny stad eller som var ny på områden och inte kände till några bra butiker i sin hemtrakt. En referens för alla som föredrar fysiska butiker framför att handla på nätet eller bara tycker fysiska pärlbutiker är roliga utflyktsmål.

Pärlbutikskartan var jättekul att göra när jag och en annan pärlare påbörjade projektet, som tog många timmar, dagar och veckor att skapa. Problemen började när kartservicen vi använde lades ned och kartan flyttades till Google Maps samtidigt som min kartpartner inte längre kunde ägna sig åt kartan pga av sitt arbete. Av flera olika anledningar -- många personliga och pga buggar i Googles kartprogram -- har kartan varit ouppdaterad under lång tid. Senaste uppdateringen gjordes i maj 2011 och även den var behäftad med fel pga en bugg i programmet, som gjorde att vissa ändringar inte sparades och allmänt ställde till med oreda i vår fina karta (läs mer om det här).

Kartan är dock fortfarande möjlig att finna via forum, denna bloggen och sökningar på nätet. Den har besökts många gånger och någon enstaka gång händer det att tips på ny, nedlagda eller flyttade pärlbutiker trillar in. Jag har funderat på att antingen radera kartan eller göra den osökbar eftersom den är så inaktuell, men samtidigt är det en på många vis unik resurs, även om den inte är så välkänd.

Tyvärr är den också mitt ständigt dåliga samvete -- om än inte någon stor tyngd på mina axlar jämfört med mycket annat i mitt liv och inte något jag tänker på jämt och ständigt så är det ändock en tyngd jag vill lyfta bort.

Fyra alternativ finns nu:
 1. Jag får en eller gärna flera medhjälpare som håller igång kartan, men som inte behöver ta det övergripande ansvaret.
 2. Jag överlåter kartan på någon annan (men vill som kartans medskapare fortsatt kunna redigera)
 3. Jag öppnar upp kartan så att alla kan lägga till platser -- och hoppas på att det inte missbrukas!
 4. Kartan raderas.

Det vore tråkigt om kartan försvann, men hellre ingen karta än en som är bortglömd, inaktuell och konstant irriterar butiksägare som aldrig får sin butik inlagd. Därför hoppas jag att det finns någon eller några där ute som vill ställa upp för mig här -- och att det fortfarande finns pärlare som uppskattar vår karta! Dels vill jag gärna höra vad den allmänna opinionen om alternativ 3 är och dels vill jag höra från er som kan tänka sig att hjälpa till med kartan. Att öppna kartan vore praktiskt eftersom butiksägare och kunder själva skulle kunna lägga in tips utan att vänta på att jag får tid att göra det, men risken finns att detta missbrukas på olika vis, vilket skulle förstöra kartan och idén bakom den. Vi lade inte ned massvis med jobb på kartan för att den skulle bli tafflig eller "reklamig".

Du behöver inte veta hur sajten fungerar för att bli medarbetare: jag kan ge dig en fullständig genomgång och det finns även mindre arbetsuppgifter, som inte kräver omfattande kunskaper kring hur kartan fungerar. Din insats kan anpassas helt till vad du har tid och möjlighet att göra. Bara en sådan sak som att radera ett par butiker som lagt ned eller ändrar beskrivningen av en butik skulle hjälpa mycket -- och kräver enbart att du hittar rader- och redigerknapparna, inget mer. Jag har också en lista på butiker att lägga in och kan vidarebefordra tips på butiker att lägga in från mail jag fått.

Det vore så roligt att se kartan blomma upp igen, men jag behöver hjälp för att det ska kunna ske! Risken är stor att kartan kommer att försvinna annars... Vill du att kartan ska finnas kvar är det tid att (re)agera nu!
 
Kommentera gärna med synpunkter, förslag, ris och ros etc nedan. Du kan också kontakta mig privat via kontaktsidan. Tveka inte att höra av dig!

Tävling: International Bead Award 2013

Fram till och med sista december tar arrangören för International Bead Award (IBA) emot bidrag, som i år ska skapas på temat "Mix It", som handlar om att kombinera det gamla med det nya med ledord som retro och upcycling.

Tävlingsbidragen delas in i tre klasser: hobbyist (beginner och advanced), professional och master class. Du kan delta i någon eller några av de nio tävlingskategorierna Lampwork beads, Loomwork, Off-loom, Bead crochet/bead knitting, Embroidery, Paper or textile beads, Polymer/ceramic/porcelain, Metal/wirework samt Mixed media/experimental. Bidragen kan omfatta smycken, skulpturer, kärl, djur, pärltavlor och två- eller tredimensionella alster. Alla tekniker är tillåtna (inom gränserna för respektive kategori). Bidragen får självfallet inte ha visats tidigare och de bör vara tillverkade tidigast augusti 2012.

Glöm inte att bidragen bedöms utifrån bilderna och detta är en professionell tävling, vilket ställer krav på dina foton. Om dina inskickade foton inte når upp till de krav som anges, t ex är för små, för suddiga eller inte visar hela alstret, så diskvalificeras bidraget.

Juryn består som vanligt att flera internationellt kända namn inom pärlkonst, smycken och pärltillverkning. Det kommer även att delas ut ett pris till allmänhetens favorit, som röstas fram på Perlen Poesies hemsida. Finalister kommer som vanligt att få sina kreationer utställda på den stora mässan Beaders Best Bead Art Fair i sommar -- där vinnarna kommer att presenteras -- samt publiceras i Perlen Poesie.

Läs mer om tävlingen här. Tävlingsinformationen finns tillgängling på tyska, engelska och franska.


torsdag 27 september 2012

Tävlingspåminnelse: Snart sista dagen att vinna pärlbroderibok!


 
Du har väl inte missat att jag, i samarbete med Country Bumpkin, ger bort ett ex av den härliga pärlboken A-Z of Bead Embroidery -- en bok för både nybörjare och de som redan kan brodera med pärlor. Klicka här -- eller på bilden i högerkolumnen -- för att gå till tävlingen.

En recension av boken finner du här.

Sista tävlingsdag är imorgon fredag, 28:e september.

Teknik: Förbättra patina med bläck
Jag är ibland lite dålig på att blogga om alla småtips, som dyker upp på min andra blogg, även här. Men idag kommer ett sådant litet tips från mina egna experiment och utforskningar.

Om du ärgat (patinerat) smyckesdelar i koppar, brons eller mässing och tycker att färgen blev för blek eller urvattnad så kan du "boosta" patinan genom att droppa eller pensla på alcohol ink (alkoholbaserat bläck) i en passande nyans. Bläcket fördjupar färgen utan att täcka den speciella strukturen. Ett bra sätt att rädda en misslyckad patina.

Tänk på att försegla med ett passande lack eftersom bläcket annars kan färga av sig på t ex hud eller förstöras om någon råkar spilla parfym, alkohol, aceton eller liknande, som löser upp bläcket. Det är för övrigt alltid en bra idé att försegla patinerad metall, dels för att det inte ska förändras, men framför allt eftersom just ärg inte direkt är nyttigt att få i sig.

onsdag 26 september 2012

Biz: Hobbyverksamhet

För dig som vill sälja egentillverkade smycken och pärlarbeten finns det i princip två sätt att lagligt göra detta: i egenskap av företagare (näringsverksamhet) eller som hobbyverksamhet. Det senare passar inte minst den som vill sälja i mindre omfattning och/eller främst säljer för att finansiera nya materialinköp och de utgifter du har i samband med ditt hobbyutövande. Framför allt passar det dig som inte har ett utpräglat vinstsyfte eftersom ett sådant kan få verksamheten klassad som näringsverksamhet vare sig du vill det eller ej.

En sak att tänka på är om du vill sälja på komission eller till företag (t ex butiker, gallerier) istället för direkt till kund är att inte alla butiksägare vill ha kontrakt med personer utan f-skattesedel. Det finns dock undantag.

Definition

För att klassas som hobbyverksamhet och inte näringsverksamhet måste man uppfylla ett par kriterier, som fastslagits av Skatteverket. Hobbyverksamheten kan vara av "tillfällig eller varaktig natur". Om verksamheten bedöms drivas självständigt, varaktigt och med vinstsyfte ska de beskattas som näringsverksamhet. (Notera att vinstsyfte inte är detsamma som vinst -- det innebär att personen som bedriver verksamheten har vinst som mål och försöker minimera förluster.)  Om verksamheten däremot är självständig och varaktig -- ej enstaka försäljning av t ex inköpta varor eller samlingar, vilket räknas som inkomst av kapital -- men saknar vinstsyfte bedöms den vara hobbyverksamhet.

Hobbyverksamhet karaktäriseras av att den inte utgör en persons huvudsakliga inkomst och att den främst utövas på egen hand på fritiden. Däremot finns det ingen fast ekonomisk gräns för vad som räknas som hobbyinkomst, dvs det finns inget definitivt inkomsttak där verksamheten plötsligt räknas som näringsverksamhet istället för hobby. Och trots att Skatteverket karaktäriserar hobby som fritidssysselsättning innebär det inte att t ex sjukskrivna eller arbetslösa inte kan ha en hobbyverksamhet (däremot lär försäkringskassan/a-kassan/arbetsförmedlingen/socialkontoret ha bestämmelser för hur du kan och inte kan kombinera hobbyverksamhet med ersättningar, aktivitetsstöd och/eller bidrag så kolla med din handläggare först!).

Är du osäker på om din verksamhet kommer att definieras som hobby- eller näringsverksamhet bör du kontakta ditt lokala skattekontor eller -- för mer allmänna frågeställningar -- Skatteverket. Det kan många gånger vara en bedömningsfråga där det ibland är upp till skattehandläggaren att avgöra om du har ett riktigt vinstsyfte (Skatteverkets information definierar inte alltid dessa kriterier).

Notera att om du bedriver en blogg -- vilket många inom vår hobby gör -- och får gratisprodukter från företag, affiliateintäkter från länkar etc räknas även detta som hobbyverksamhet, som ska beskattas på samma vis som andra hobbyverksamheter. Se information här.

Deklaration och beskattning

Vinsten beskattas via deklarationen där den benämns "överskott från hobbyverksamhet" och på en speciell blankett, T2 Inkomstgivande hobby. Om din hobbyverksamhet går back behöver du inte deklarera förrän du har ett år med överskott. Går din hobby med vinst behöver du däremot deklarera ditt överskott. På detta överskott betalas inkomstskatt och egenavgifter -- och det gäller från första kronan: det finns ingen "frigräns", som vissa felaktigt tror. Notera att det är överskottet, alltså försäljning minus inköp, som beskattas, inte din omsättning.

Har du en omsättning (= försäljning) över en viss summa per år (f.n. 30 000 kr) så måste du utöver detta deklarera moms, precis som en näringsidkare, vilket görs på ytterligare en annan blankett. Det kallas då att du bedriver "verksamhet under näringsliknande former". Eftersom hobbyverksamhet vanligtvis inte är momspliktig så ska utgifter redovisas inklusive moms, men om du når gränsen för skattepliktig moms redovisas utgifter och inkomster exklusive moms.

Har du flera olika hobbyverksamheter är det också värt att notera att varje verksamhet ska redovisas för sig på varsin blankett.

Det finns flera olika regler för vilka avdrag du kan göra och vilka kostnader du kan redovisa. Fullständig information finner du på blanket T2 (pdf-fil). Där kan du bl a läsa om vad som gäller för avdrag för tidigare års underskott (går du med överskott ett år kan du -- under vissa premisser -- dra av tidigare års underskott och därmed minska din skattepliktiga inkomst). Tänk på att du inte får dra av underskott från en hobbyverksamhet från en annan som gått med vinst (eller från någon annan typ av tjänsteinkomst), att du enbart får dra av de senaste fem årens underskott samt att avdragen inte får vara större än överskottet. Andra specialfall, som du tänka på finns också beskrivna här. Ett exempel: köper du in dyrare utrustning så får du inte dra av hela kostnaden på inköpsårets taxering utan måste då göra s k förslitningsavdrag (jmf avskrivning). Som dyrare utrustning räknas f. n. något som kostar över 21 400 kr och är avsett att hålla i mer än tre år. Ett annat exempel är egenavgifter där olika schablonavdrag görs beroende på din ålder och om du haft sjuk- eller aktivitetsersättning.  Tänk på att man använder sig av kontantprincipen vid redovisning av hobbyverksamhet.

När du bedriver hobbyverksamhet har du s k anteckningsskyldighet, vilket innebär att du måste spara kvitton, räkningar, anteckningar med mera på ett sätt som gör det möjligt att redovisa dina in- och utgifter. Detta gäller även om du går med underskott eftersom du annars inte kan göra avdrag vid ett överskottsår under de följande fem åren. Handlingarna bör sparas i minst sju år efter inkomståret.

Fullständig information samt gällande blanketter finner du på Skatteverkets hemsida.


OBS! Denna information är endast tänkt som en introduktion till hur hobbyverksamhet definieras och beskattas av Skatteverket. All information baseras på myndighetens information och de regler som gällde vid textens författande. Den ersätter inte Skatteverkets egen information och är inte skriven att en expert eller jurist inom skattefrågor. Ska du påbörja en hobbyverksamhet bör du noga läsa Skatteverkets egen information och ställa eventuella frågor till dem. Tänk på att regler för skatter och deklaration kan ändras. Det är ditt ansvar att se till att du känner till de aktuella reglerna. Denna text kommer inte automatiskt att uppdateras om regler och lagar för hobbyverksamhet förändras.

tisdag 25 september 2012

Material: Självlysande pärlor och andra material

Så här i höstmörkret passar det kanske bra att sätta fokus på pärlor och smyckesmaterial som lyser i mörkret (för pärlor som lyser i uv-ljus, klicka här). Vare sig det är för Halloween eller bara för att ha lite kul i skumrasket.

Det finns en mängd olika självlysande pärlor att välja emellan, från barnpärlor i plast till handgjorda lampworkpärlor. Utöver pärlor finns det även en del andra material värda att också ta upp. Se denna text som ett smakprov -- det finns mycket mer pärlor och material att upptäcka. I vissa fall kan det hända att säljaren inte ens vet att pärlan är självlysande eller så står det helt enkelt inte i beskrivningen! För vissa är det en kul överraskning, för andra en mindre lustig sådan.

Notera: Självlysande pärlor kan säljas under olika namn. Utöver självlysande så är fluoroserande ett vanligt begrepp, men det används även om neonfärger, som inte lyser i mörker. Hos engelskspråkiga säljare/butiker är GITD en akronym du kan råka på. Den står för just Glow In The Dark. Phosphorescent är ytterligare ett engelskspåkigt namn som används.

Pärlor och hängen

Bland barnpärlorna kan du finna så väl ponnypärlor som plaströrspärlor (Hama och Nabbi) i självlysande plast i olika färger.

Gillar du seed beads så finns det s k phosphorescent-lined klara tjeckiska seeds att köpa. Främst i form av rocaillepärlor i olika storlekar (inklusive ponnypärlor), men du kan även finna t ex twin beads och drops. Säljs även under det mer lättstavade glow in the dark seed beads eller glow in the dark colorlined. Ett exempel på hur ett armband i GITD-seeds ser ut kan du hitta hos Beadaholique (för fler GITD-projekt, kika här och här).

Uppdatering: TOHO har nu också självlysande seed beads i storlekarna 11/0 och 8/0, vilka lyser i blått eller grönt (flera nyanser finns). De finns i både transparent och silverlined.

Övriga glaspärlor inkludear tjeckiska pressglaspärlor, som även finns i olika färger vilka döljer den självlysande glasmassan (se blom- och lövpärlorna ovan), kinesiska lampwork- och pressglaspärlor samt hängen (t ex sjöstjärnan ovan), handgjorda artist lampworkpärlor med mera. Självklart finns det självlysande döskallepärlor! För exempel på tjeckiska glaspärlor, se t ex Bello Modo. Kinesiska pärlor och lampworkhängen samt plastponnypärlor i glow-in-the-dark har Shipwreck Beads ett stort urval av.

Du kan även finna metallberlocker/-hängen, som är delvis målade med självlysande färg.

Glas och lera

För dig som vill skapa dina egna självlysande glaspärlor och -hängen så finns det glasstavar, glaspulver och glaskross (frit) att köpa. Det finns flera säljare, men för exempel på vilka olika produkter du kan hitta, se säljare som denna.

Glaskross skulle även kunna användas t ex genom att gjutas in i epoxiharts/resin eller fyllas i små glasflaskor, som används som halsbandshängen, och så vidare.

Andra material för smyckes- och pärltillverkning är t ex självlysande polymerlera. Fimo gör självlysande lera i en färg (se nedan) liksom Cernit och Sculpey III finns i flera olika färger. Självlysande lera kan blandas med annan (ej opak) polymerlera för mer färg och en diskretare glöd. Det finns även flytande lera med självlysande effekt. För mer information, se Miniatures.about.com och Glass Attic.

Det finns t o m självlysande pigment specialtillverkade för användning i glasyr för keramik, vilket du kan läsa om här.

Om självlysande pigment för emaljering, se Självlysande emalj.

Andra material

Självlysande gummiringar, tänkta som stopp- eller mellanpärlor på tjocka remmar hittar du bl. a. här.

Chainmailspecialisten The Ring Lord har o-ringar i silikon, som passar till bl a självlysande chainmailsmycken. Tidigare hade de även självlysande metalltråd(!) Tyvärr har jag för mig att The Ring Lord slutande med tråden pga att den hade dålig lyskraft -- kan vara värt att tänka på om du vill ha självlysande koppartråd.

Parawire gör färgad koppartråd i glow in the dark silver (tror det är samma som "nite glow"). Se deras hemsida. Verkar bara finnas i 20 G.

Accu-Cord smyckesvajer finns i en självlysande variant. Du hittar den hos Fire Mountain Gem eller fråga hos pärlbutiker som för märket.

Loom bands kan även de finnas i självlysande varianter, som dessa.

Självlysande paljetter kan du se i ett par olika varianter t ex i denna butik.

Hartsbaserade smyckes- och knivämnen kan du läsa mer om här. Det finns bl. a. varianter som har olika färg i direkt solljus, inomhus och mörker.

Du kan även finna självlysande färg, bl a i pyssel- och hobbybutiker. Det finns olika färger för olika material så som tygfärger och hobbyfärg för papper/trä/kartong. Ska du använda dem på smycken kan det vara en bra idé att försegla dem och fundera på om de är säkra för barnsmycken (eftersom vissa barn gärna stoppar smycken i munnen).  Tips: för en diskretare effekt och mer kulör kan självlysande färg blandas ut med annan färg. Testa dock först att färgerna är blandbara.

Det finns till och med självlysande brodergarn! Just denna docka är ett vitt DMC-garn, som lyser spöklikt gulgrönt i mörker. Andra typer av tråd inkluderar självlysande maskinsytråd och virk- och stickgarner som dessa från Jelly Yarns. Självklart finns det även producenter som tagit fram självlysande tyg.måndag 24 september 2012

Material: Jaspiser som inte är jaspis -- och andra stenar som är
Stenpärlor säljs ibland under s k handelsnamn och traditionella, men felaktiga, namn. Det vanligaste exemplet i pärlbutikerna är jade (läs mer om jade och "jade" här). Även turkos används om många turkosimitationer som howlit. Båda dessa äkta stenar, jade och turkos, är värdefulla och det kan alltså finnas ekonomiska intressen i att framställa billigare stenar som äkta vara. Men jaspis (eng. jasper) då? En så pass billig sten verkar kanske inte som något man vill använda om en annan sten, men så är faktiskt fallet.

När det gäller många stenar beror dock det felaktiga namnet på antingen att begreppet jaspis använts löst både om ett specifikt mineral och om olika typer av stenar (inte minst olika typer av ryolit) eller en från början misstagen analys av en sten som påminner om, men de facto inte är, en jaspis. Namnet kan ha uppstått på en tid då dagens avancerade analysmetoder saknades. Vissa stenar tillhör samma grupp och kan därför vara svåra att skilja åt -- nedan hittar du exempelvis kalcedon, som jaspis är en form av. Det är med andra ord inte alltid en fråga om att lura kunden, utan bara om ett vitt begrepp, tradition och missuppfattningar.

Är det då intressant att veta vilka jaspiser som inte är äkta jaspis? Det finns kanske framförallt två anledningar till varför det kan vara av intresse för andra än mineraloger: dels för att ha koll på de olika synonymer som används i pärlbutiker, dels för att stenarna har olika hårdhet, vilket påverkar hur lätta de är att bearbeta (borra, slipa, trumla, gravera) och hur tåliga de kommer att vara i smycken.

Listor över "oäkta" jaspiser och alternativa jaspisnamn

Här är en list på några jaspiser som inte är äkta jaspiser. Listan är baserad på stenar, vilka du kan stöta på i pärlbutikerna. Den korrekta klassificeringen av stenen följer inom parentes efter varje namn). På svenska används ofta de engelska namnen, men det finns även butiker som försvenskar dem ibland.

Notera att det ibland finns olika bud om huruvida en spefik jaspis är äkta eller ej (t ex tigerskin jasper är jaspis enligt en butik, men används inom citationstecken hos en annan). Ibland har jaspiser också närbesläktade namn där det ena är en riktig jaspis och det andra enbart ett handelsnamn. Exempel är poppy jasper och poppy seed jasper (den senare riktig jaspis, som också kallas poppy jasper precis som ryolitvarianten).

 • Elephant jasper (konglomerat av sand, fossilerade snäckskal och limonit)
 • Leopard jasper eller leopardskin jasper (ryolit)
 • Zebra jasper (kalcit)
 • Artistic jasper eller paintbrush jasper (äv. crazy horse stone, landscape stone: en typ av stabiliserad kalksten)
 • Red Creek jasper (okänt, troligtvis inte en äkta jaspisart)
 • Palm jasper (fossilerat palmträ)
 • Picasso jasper (äv. picasso marble el picasso stone: marmor)
 • Fashion jasper (crazy lace agate)
 • Rainforest jasper (se leopardskin jasper: ryolit)
 • Pineapple jasper (äv. mexican jade etc: kalcit)
 • White jasper (äv. vit turkos: howlit)
 • Blue rainforest jasper (blå ryolit)
 • Spring jasper (unakit)
 • Blood jasper (äv. blue jasper, oriental jasper; heliotrop/blodsten -- vilken har inslag av jaspis)

Stenpärlor kan ibland ha ett osäkert ursprung, där säljarna inte helt säkert vet om benämningen är äkta eller ej. Det är möjligt att namnen är korrekta, men pga av osäkerhet vill säljaren inte slå fast något bestämt. Exempel på sådana stenar är:
 • Spiderweb jasper (alias black lace picasso)
 • Aqua terra jasper (alias impression stone, african blue opal, impression jasper, sea sediment jasper)
 • Magic jasper (alias black and white snow stone)
 • Red Creek jasper (alias chinese picasso jasper, reed picasso: se ovan)
 • Tiger jasper

Det finns också jaspisvarianter, som säljs under andra stennamn. Några exempel på detta (med synonymer inom parentes) är:
 • African turquoise
 • Hard yellow turquoise (flower jasper eller ev. serpentin; ej att förväxla med soft yellow turquoise)
 • Indian agate (fancy jasper)
 • Chinese writing stone  (green leaf jasper, firework jasper)
 • Peace stone eller dumar stone (peace jasper, harmony jasper, lotus jasper)
 • Camo stone (kabamba jasper)
 • Chalcedite (turtle shell jasper)
 • Blue snowflake sodalite/gold spot sodalite
 • Egyptian pebble (egyptian jasper)
 • Irnimit (watercolour jasper)
 • Rabbit jade (white jasper)
 • Ambronite (yellow jasper)
 • Ocean agate/oregonite (ocean jasper, orbicular jasper,owyhee jasper, poppy jasper)
 • Basanit/lapis lydius/touchstone (svart jaspis -- ej att förväxla med bassanit)

Övriga jaspiser, som är kända under specifika namn inkluderar mokait och nunderit. Tiger iron är en mix av hematit, tigeröga och jaspis. Prasiolit (alias grön kvarts, prasem eller edinit) anses ibland vara en jaspis. Engelska jasperite är en synonym för jaspis medan jasperine är synonymt med riband jasper (se länk för fler alternativa namn) och jaspilite, enligt Wikipedia, är en järnbaserad sten med band av jaspis. Agatjaspis eller jaspisagat är en blanding av de två.

Både jaspis och "jaspis" kan färgas in för att ge häftiga effekter. Aqua terra jasper/impression stone och fashion jasper är exempel på stenar, som säljs i många olika färger.


Källor:
Rings & Things Gemstone Index

Mindat.org
Wikipedia

fredag 21 september 2012

Nyhet: Öppet hus på Art Jewelrys hemsida i helgen


Denna helgen, 22-23/9, öppnar Art Jewelry upp sin hemsida för alla. Det innebär att alla kan komma åt allt materials så som projekt exklusivt för prenumerater, mönstermallar, referensartiklar, produktrecensioner, gallerier med mera -- sidor som annars enbart är öppna för tidskriftens prenumeranter (se Subscriber Benefits för en genomgång av alla exklusiva sidor). Det är bara att klicka dig in på hemsidan här.

Art Jewelry är en tidning som fokuserar på smyckestillverkning i olika material och tekniker så som silversmide, polymerlera, metallera, trådarbete, chain mail, stenslipning och -fattning med mera. I princip allt det som inte tas upp i förlagets renodlade pärltidningar (BeadStyle, Bead & Button etc).


PS! Även systerpublikationen BeadStyle kommer att hålla öppet hus senare i höst. Mer information om detta i november.

Projekt: Kronor av spetsFör dig som inte kan eller har tid att virka en krona så kanske dessa små kronor av stärkt spets kan vara av intresse. Smycka dem med pärlor, strass eller andra smyckeskomponenter -- eller låt dem vara som de är om du hittat en riktigt fin spets. Kronorna är tänkta för småtjejer, som vill klä ut sig till prinsessor, men de skulle även i modifierad form passa som brudkronor.

Hos Rook no. 17 hittar du intruktioner till smyckade och målade spetskronor, som stärks i mikron. Joyfolie använder metallfärg och smyckar med en blomma medan Girl.Inspired använder glitter på sina "prinsesskronor". Ytterligare exempel och instruktioner finner du hos Holly Dresher, Bitter Betty Blogs och Little Inspirations.

torsdag 20 september 2012

Nyhet: Bead-It-Forward quilt project 2013

Bead & Button presenterade i sitt augustinummer temat för Bead-It-Forward bead quilt project 2012/2013. Denna gång är temat för välgörenhetsprojektet blommor, "Flowers: Stitching to find a bloomin' cure".


Det internationella pärllapptäckesprojektet, som skapades av Jeanette Shanigan, går som vanligt ut på att pärlare från hela världen skapar 1,5 x 1,5 inches (ca 3,8 x 3,8 cm) stora lappar i valfri pärlteknik (läs riktlinjerna för detaljer kring hur lapparna ska fodras) på ett gemensamt tema. Pärlkvadraterna kommer sedan att sys ihop till lapptäcken, som kommer att auktioneras ut på Bead & Button Show (juni 2013) till förmån för bröstcancerforskning.

Du kan läsa mer om projektet samt riktlinjer för pärllapparna här. Var noga med att följa riktlinjerna för lapparnas storlek: om en lapp är för stor eller för liten kan den inte monteras ihop med övriga lappar och kommer därmed inte att ingå i lapptäckena. På sidan finner du även ett gratismönster, som är fritt att använda sig av för den som inte kan eller vill skapa ett eget blommönster. Tanken bakom mönstret kan du läsa mer om här.

Dina lappar måste vara B&B-redaktionen tillhanda senast 1 mars 2013 för att få vara med i lapptäckena.

onsdag 19 september 2012

Övrigt: Tårtor på tema smycken och pärlor

Necklace Cake
Signature SugarArt/Terry Goodwin, CC BY-NC 2.0


Det finns ätbara smycken och så finns det ätbara smycken. En skicklig konditor kan skapa imponerande ätbara smycken som tårtdekor, vilket dagens bilder vill visa. Inspiration för en pärlares/smyckestillverkares födelsedag, bröllop eller annat firande kanske? Eller något för ett speciellt smyckesparty?

Eftersom blogginlägget är inspirerat av Cake Wrecks så passar det kanske bra att först tipsa om ögongodiset på deras hemsida.

Cake Wrecks är en humorblogg, som sex dagar i veckan visar humoristiskt misslyckade tårtor. Den sjunde dagen är det istället de mest imponerande, välgjorda konstverk i form av tårtor som visas. Vill du imponeras av vad en skicklig konditor kan göra så är söndagarna på bloggen väl värda ett besök. Några söndagar har temat varit smyckesrelaterat, alternativ innehållit enstaka tårtor med smyckesmotiv. En söndag vara temat smycken och klockor, vilket du kan se här. Tidigare Sunday Sweets-inlägg av intresse är Vintage Elegance, Art Deco, Eastern Elegance, Classic Beauties och -- för att se "cake jewelry" istället för jewelry cakes -- Winter Wonders.

~*~

Ett annat ställe att hitta tårtor med smyckes- och pärlmotiv är Flickr. Här ser du ett urval tårtor därifrån. För att se dem i full storlek, klicka på respektive bild som då tar dig till fotots flickrsida.

Det mest imponerande med tårtorna är i hur hög grad de är ätbara. Så långt som möjligt försöker proffsen att undvika oätbara detaljer, som skulle göra jobbet enklare men resultatet mindre imponerande. Fotot överst visar en tårta av Terri Goodwin -- och den är 100 % ätbar, t o m motringarna går att äta.Ännu ett elegant smyckesset hittar du i denna tårta av malaysiska Najat Ahmed. Smycken är skapade i s k gum paste och sedan handmålade. Najat har även skapat hantarantårtan med pärlhalsband nedan.Hantaran, kan tilläggas, är en del av den malaysiska bröllopsceremonin. Det är gåvor som ges av brudgummen till bruden. Hantaran brukar omfatta något sött som kan ätas av släktingarna efter ceremonin. Så som en vacker tårta.


Midlands Vintage Chic Wedding Fair @ The Old Library (59 of 116)
Foto: Keith Bloomfield, CC BY-NC-ND 2.0

En söt pärlkamé på en rosa bröllopstårta från en okänd kreatör.


Elegant Sweet 16 Birthday Cake with Tiffany Gift Box
CC BY-NC-ND 2.0

Stilren och elegant "Sweet Sixteen"-tårta från Grace Tari (Graceful Cake Creations). Just pärlhalsband -- som i pearls -- är populära på tårtorna, kanske inte minst för att det finns livsmedelsfärg med pärlemorglans, vilket är perfekt för att imitera riktiga pärlor.


Rock n' Roll Wedding cake
CC BY  2.0

Rock 'n' Roll Wedding Cake heter denna skapelse av sweetfacecakes. Halsbandshänget med fågeln är handmålat. Vissa detaljer, som strasstenarna på smyckena , spetsen och tyllblomman, är dock inte ätbara.


Fashionista Birthday Cake
CC BY-NC-ND 2.0

Fashionista Birthday Cake
CC BY-NC-ND 2.0

Fashionistatårtor finns det en hel del av -- och självklart måste en tårta till en fashionista innehålla smycken. Födelsedagstårtorna ovan båda är skapade av Grace Tari.


Gold and Bling wedding cake
CC BY-NC-ND 2.0
Gold and Bling wedding cake

Smyckena kan också också vara utsmyckningar med pärlor snarare än smycken för personer, som synes i bröllopstårtan ovan. Tårtan är skapad av Sweet Pea 0613.Smycken finns även i tårtor på pirat- och skattkammarötema så som denna tårta av Emelie Gibson.


Elegant White Wedding Cake with Silver Jewelry
CC BY-NC-ND 2.0

För vissa bröllopstårtor används riktiga broscher för ett elegant äkta "bling", som är svårt att skapa med ätbara material. Här ett exempel från Grace Tari.

Till sist några småkakor i form av broscher, även de signerade Najat Ahmed, och skapade för hantaran.

Hantaran cookies
CC BY NC-ND 2.0

Om du känner dig sugen på att skapa dina egna smyckade tårtor efter allt denna ögongodis, se Söta smycken som tårt- och kakdekor. Där kan du lära dig några av knepen bakom smyckestillverkningen och få några tips på de verktyg och hjälpmedel som finns för att skapa tårt- och cupcakesmycken.


Foton: Tillhör respektive tårtkreatör, använda i enlighet med Creative Commons License (se respektive foto för licens och fotograf).

tisdag 18 september 2012

Tidsfördriv: Jewelry haiku generator

Haiku är troligtvis det mest kända japanska versmåttet i västvärlden. Ett kondenserat sådant med en enkel men ändå svår form eftersom den är så begränsad. Den skenbara enkelheten och tydliga begränsningen har lockat många till haikun, antingen som läsare eller som diktare. Formen har också på senare år visat sig passa bra på Twitter, vars begränsning av längden på tweets suttit som handen i handsken för haikudiktare.

På Rio Grandes blogg, The Studio, kan du finna Jewelry haiku generator där du kan slumpa fram dikter, de flesta i modern haiku, på temat smyckestillverkning och smycken. Kvaliteten varierar, men några är riktigt läsvärda. En hel del har en humoristisk knorr.


Har du skrivit en haiku om ditt pärlande/smyckestillverkande? Eller kanske Rio Grandes generator fick dig att fundera på det?Vill du lära dig mer om hur du skriver haikudikter (på svenska) så finns det mer information på t ex Haikurymden, Svenska Haikusällskapet och Fri Haiku.

Tillbehör: Örhängen -- från stift till clips


Som beskrivits här finns det en mängd olika alternativ för de som inte har hål i öronen, men som ändå vill ha örhängen. Smyckesdelarna är användbara både för att göra örhängen från grunden och för att göra om köpta örhängen.

Att göra om dinglande örhängen med krok är ofta inte särskilt svårt, bara att öppna kroken eller öglan på stiftet (på samma vis som man öppnar motringar) och istället fästa ett clips. Många clips med ögla har en liten skåra i själva öglan, som gör att de kan öppnas i de fall då man inte fäste hänget med en motring.

Stiftörhängen där själva utsmyckningen sitter direkt på stiftet kan vara lite svårare. Ett snabbt sätt att göra om örhängena skulle kunna vara att helt sonika kapa själva stiftet och fila ned det så en slät baksida bildas. Örhänget kan sedan limmas eller lödas fast på clips med en liten platta på framsidan. Tillvägagångsättet passar dock inte alla stiftörhängen, t ex inte creoler, och det kan inte göras ogjort. Handlar det om exempelvis örhängen med sentimentalt eller ekonomiskt värde så är det en drastisk lösning.

Det finns dock ett alternativ: örhängeskonverterare (eng. earring converters). De ser ut som vanliga clips, men har en hållare, som stiften kan fästas i. I vissa fall sitter hållaren i nederkanten av clipset, i andra fall är det en vertikal hållare på dess framsida (vilket kräver att stiftet måste böjas, men å andra sidan täcker mer av clipset). Bilder på båda varianterna kan du finna på t ex Etsy, eBay, Fire Mountain Gems eller Make Me Beautiful. De flesta clipsen är av typen med gångjärnsmekanism, men det finns även varianter med örskruvar -- även den senare varianten kan du se om du följer eBay-länken.

Tänk bara på att kontrollera att konverterarna är nickel- och kadmiumfria om du handlar från länder utom EU, speciellt om du ska sälja örhängena! Jag har inte själv kontrollerat detta.


PS! Det finns för övrigt även konverterare som omvandlar stift till örkrokar, se t ex denna säljare.

måndag 17 september 2012

Noterat: Underbara agatkaméer

Amerikanska Rio Grande presenterade nyligen en ny serie tyska agatkaméer som bara måste ses. Detta är äkta kaméer (eng. cameos), skurna ur sten, och inte de billiga plastovaler som du hittar i många pärlbutiker. Priset är därför också därefter, men även om du inte har råd med en agatkamé så är de här riktigt ögongodis värt att kika på.

Kaméerna är skapade efter konstverk av Alphonse Mucha och Erwin Pauly, den senare en förnyare av kamékonsten och vars verk nu ingår i en serie designad av hans son. Här finns flera klassiskt ovala kaméer, men även andra former som romber, navetter, fyrkanter, trianglar och cirklar. Ja, några motiv går även utanför de enkla geometriska formerna. Den vanligaste bakgrundsfärgen är blåsvart, men här finns även rödorange och ljusgröna varianter.

Du finner alla agater i signatureserien här.

fredag 14 september 2012

Nyhet: Smycken på Nordiska museet

Idag öppnar en ny utställning på Nordiska museet i Stockholm, som kort och gott heter Smycken. I denna utställning, som kommer att pågå tillsvidare, gläntar museet på locket till sitt stora smyckeskrin och visar inte mindre än tusen smycken från vitt skilda tidsepoker och samhällsklasser. Utställningen omfattar smycken från 1500-talet fram till idag, allt från kungliga juveler till folkligt dräktsilver -- skånskt och samiskt -- till enkla bijouterier.

Till utställningens goldkorn räknas några av de mest intressanta och spännande föremålen i Nordiska museets smyckessamling så som ringen med det enda kända porträttet av Årstafrun, Gustav III:s revolutionsringar och Banérsmycket (som bars av Gustav Banér, som sedemera avrättades i Linköpings blodbad). Det är just Banérsmycket som syns på utställningsaffischen ovan. Ett vackerts smycke från slutet av 1500-talet i emaljerat guld med en safir och äkta barockpärla. Ett porträtt av Banér bärandes smycket han fick av sin blivande fru, Christina Sture, kan du för övrigt se här.

Utställningen visar också upp lite udda smycken eller vad sägs som doktor Andreas Eliassons kråsnål med döskalle, som han fick av vännen August Strindberg, eller en berlock i form av en likkista med en träminiatyr av Gustav II Adolfs lik.

För dig som inte har möjlighet att besöka museet så finns det många sevärda bilder på ett urval av utställlningssmyckena i museets pressbilder om utställningen här. Det är inte bara bilder utan även en presentation i text, som kan vara intressant för dig som tycker om smyckeshistoria.

torsdag 13 september 2012

Projekt: Hårfläta med pärlbandMarie-Antoinette, 1775 - Musée Antoine Lécuyer


Det finns många sätt att smycka håret med pärlor. Ett är att fläta in pärlband -- pärlor trädda på tråd, pärlat hårband eller helt sonika ett pärlhalsband -- i en enkel trefläta. Instruktioner finner du hos Boulevard Pink och msn Living/Seventeen. Se även denna bild. En elegant variant på tema kan du också se här (texten beskriver också smyckade hårstilar från catwalken i vintras).

Ett alternativ till "pärlflätan" är att låta en s. k. hair vine slingra sig i en lös fläta. Se t ex Fire Mountain Gem för ett exempel (med instruktioner till hårsmycket).

Andra alternativ inkluderar att göra en fläta och i efterhand fästa hårnålar eller -spiraler med pärlor i flätan, vilket visas exempelvis i denna video. Länkar till hur du göra hårnålar/-spiraler med enstaka pärlor finner du i inlägget Krona, krans och tiara, där du även hittar hair vines.

Ytterligare en variant är att trä lösa pärlor (med inte allt för små hål på hårtestar och på det viset fläta in dem. Tekniken beskrivs bl a på eHow. Notera att det inte passa bra för väldigt fint (=tunt) och rakt hår eftersom pärlorna då lätt glider av. För sådant hår passar pärlband bättre.

Ett annorlunda sätt att inkludera pärlor/halsband i en flätad frisyr finner du här.

OBS! Tänk bara på att många pärlor -- speciellt sötvattenspärlor -- och smyckesdelar inte tycker om hårsprej och liknande hårvårdsprodukter.


Bild: Pärlor har länge använts för att smycka frisyren. Målning av Marie Antoinette med pärlor i hårlockarna. Konstnär okänd, troligen Jean-Baptiste Gautier Dagoty (1740-1786).

Teknik: En fläta -- två resultatEn enkel trefläta är ofta användbar i smyckestillverkning. Flätor kan varieras genom att använda olika typer av material och olika typer at flätor samt genom att fläta in t ex pärlor på olika sätt, men även andra detaljer kan påverka hur flätan kommer att se ut. Här är ett intressant exempel på detta.

Om du flätar med platta material, t ex mockaband, så gör det stor skillnad om du håller banden platta eller viker in dem när du flätar in dem.  Bilder (och instruktioner) på detta finner du hos MaryJanes and Galoshes. Flätorna till vänster på bilden ovan är flätade på vanligt vis medan de till höger är gjorda med samma teknik, men där mockabanden viks in när de flätas.

Samma fläta, samma material -- men två olika resultat!


Foto: MaryJanes and Galoshes, använt i enlighet med CC BY-NC-ND 3.0

onsdag 12 september 2012

Mässor: Mineral- och stenmässor

På mineral- och stenmässorna runt om i landet brukar du kunna hitta en mängd material för smycken. Där finns allt från färdiga pärlor och hängen till trumlad sten, råsten, fossil med mera. Beroende på vilken mässa du besöker varierar utbudet, men generellt kan du hitta många olika produkter, insklusive pärlor, handgjorda hängen från enskilda hantverkare, smycken, samlarstuffer, råmaterial, böcker och verktyg för stenslipning.

En bra plats att börja om du söker efter aktuella stenmässor -- utöver Google, förstås -- är GeoNords hemsida. De har även en lista över nordiska mässor under året här. Dock tyvärr utan länkar.

Nedan följer ett urval mässor. Först de som hålls nu i höst och därmed är mest aktuella.

Mineral- och smyckestenmässa i Västerås

Stenmässan i Västerås, som arrangeras av VAGS Västerås Amatörgeologiska sällskap, hålls i år 6-7 oktober. Platsen är Quick Net Arena (f.d. Friidrottshallen), ca 800 m från centralstationen. Mer information finner du på VAGS mässhemsida. Gratis entré.

World of Stones, Göteborg

Sten- och mineralmässa på Aeroseum, en tidigare militär underjordisk berganläggning, 3-4 november. Mer information (tyvärr väldigt lite) finns på museets hemsida.  Se även hemsidan för entréavgifter.

SAGS Mineral- och smyckestensmässa, Stockholm

Årlig mässa arrangerad av Stockholms Amatörgeologiska Sällskap. Årets upplaga hålls den 25:e november i Geovetarhuset, Stockholms universitet. Fri entré. Mer information hittar du på SAGS hemsida.


Flera mässor äger rum under våren och sommaren. Det är med andra ord för sent att besöka dem i år, men de är ändå värda att nämna -- och nu är det ju gott om tid att planera in ett besök för nästa år.

Kopparberg Stenmarknad

En mässa som numer arrangeras av Geoloco och Kopparberg Geomuseum -- och i entréavgiften (40 kr eller 100 kr/familj) ingår också entré till museet. Nästa års marknad kommer att hållas 27-28 juli. Mer information finns på stenmarknadens hemsida.


Mineral- och smyckestenmässan Göteborg

Mässa arrangerad av Göteborgs Geologiska Förening. Årets mässa hölls i Valhalla Sporthall (i centrala staden) i april. Mer information finner du på föreningens hemsida.


Sten- och mineralmässan Kinnekulle

Hålls första helgen i augusti. Mässan arrangeras av Skaraborgs Geologiska Sällskap, som tog över när den kända Långmansmässan lades ned. Mässan hålls i hantverksbyn Falkängen i Hällekis. Mer information hittar du på SGS:s mässhemsida.

tisdag 11 september 2012

Noterat: Nya rocaillepärlor med gammal patina

Om du gillar patina och antika trade beads så kanske dessa pärlor är något för dig. Pärlorna är helt nytillverkade i Tjeckien, men den speciella "dammiga" picassofinishen på ytan, får dem att verka uråldriga.

Amerikanska Beads & Babble har flera olika mixar i liknande stil (just denna heter Galaxy picasso, men se även Aged picasso, Matte opaque striped picasso, Navajo turquoise picasso med flera). Utbudet omfattar olika storlekar och former. Se även Earhtly Adornment, som har tre olika sorter, och kanadensiska BeadFX, som har pärlorna i 8 mm storlek i en färg, kallad Archeology samt två färger i 6/0, Archeology och Professor Jones.

Kika även in hos amerikanska grossisten York Beads, som varit med och tagit fram dessa pärlor (liksom spikes och gumdrop beads).


PS! Vill du inte handla via Etsy så tar Beads & Babble även emot beställningar direkt via e-post.

Mässor: Pärlshopping på symässor

Pärlbutiker kan du hitta på många olika sorters mässor och evenemang. Ett sådant är de olika symässor, som arrangeras runt om i landet. Här är några tips på sådana, som hålls nu i höst och i vår.

Syfestivalen i Borås och Stockholm

 Syfestivalen är namnet till trots är flera årliga mässor på två olika orter. Festivalen beskriver sig själv som "Sveriges största mässa för sömnad, handarbete, smyckestillverkning och eget skapande" och är alltså inte enbart en mässa för dig som gillar sömnad och broderi. Festivalen omfattar mässor i Stockholm och Borås på hösten och Stockholm på våren.

Kommande mässor är Syfestivalen i Borås (Åhaga) 28-30 september samt Syfestivalen i Stockholm (Älvsjömässan) 19-21 oktober. På båda mässorna deltar flera pärlbutiker. Här kan du hitta vilka butiker som deltar i Borås, totalt runt dussintal butiker med pärlor, stenar och smyckesdelar. En förteckning över utställare på Stockholmsmässan hittar du här, även där ungefär lika många butiker med smyckesmaterial. Vissa butiker deltar på båda mässorna, medan andra bara finns på en av dem.

Entréavgift i Borås är 100 kr för vuxna och 40 kr för barn 7-14 år. Entrén i Stockholm är 120 kr för vuxna och 40 kr för barn 7-14 år. Barn under sju år gratis i målsmans sällskap. Se Syfestivalens hemsida för mer information.

Sy- och Inspirationsmässan i Göteborg

Sy- och Inspirationsmässan i Göteborg finner du flera pärlbutiker så som Fru Pärla, Pagoni, Lilla Pärlan och Rosa Kompaniet. Mässan hålls i stadsdelen Kviberg (gamla regementet) 26-28 oktober. Entré 60 kr (gratis för textillärare). Mer information finner du här.

Textilmässa i Malmö

Denna symässa är en lite mindre mässa sett till antalet utställare. Här deltar pärlbutiken PS Design och Öresundsquiltarna kommer att hålla workshop där du kan skapa en brosch eller bakelse. Mer information hittar du hos arrangören Greger Sy (klicka på Just nu!). Mässan hålls i Kronprinshallen 6-7 oktober. Gratis entré.

Det finns för övrigt även en annan mässa i staden, Stora Symässan i Malmö. Datum för 2013 års upplaga är redan fastställt (15-17 mars), men det är i skrivande stund okänt vilka utställare som kommer att vara med. Här hittar du en lista över vilka pärlbutiker som deltog i våras.

måndag 10 september 2012

Teknik: Stoppat pärlbroderi -- reliefeffekter för pärlarbeten
Ja, det är alltså stoppat som i stoppning, vaddering. Stoppade eller vadderade pärlbroderier förekommer både i västerländskt och japanskt pärlarbete. Förutom i rena pärlarbeten används vadderat pärlbroderi ibland som detaljer i bl a reliefbroderi (eng. stumpwork).

Pärlornas tjocklek gör att pärlbroderi -- till skillnad från broderier med tråd/garn -- av sig själv skapar en låg reliefverkan, som kan intensifieras eller varieras genom att ett andra lager pärlor sys på hela eller delar av broderiet (se t ex detta projekt). Men för en riktigt dramatisk, tredimensionell effekt kan pärlbroderi sys över någon form av vaddering eller stomme. Detta passar inte minst broderier som ska ses från håll eller där pärlorna riskerar att försvinna, t ex i luggen på ett sammetstyg.

Fokus i denna text ligger främst på filtstommar, men även andra sätt att skapa reliefeffekter. Förutom filt omfattas stumpwork slips, pärlbroderi lager på lager och ryskt pärlbroderi med "garnvaddering".


Pärlbroderi över filtstomme
Ett vanligt sätt att skapa upphöjda motiv eller detaljer är att först skapa en stomme på tyget eller underlaget och sedan brodera över denna.

Filt är ett vanligt material för sådana stommar. Filt har två stora fördelar: den fransar sig inte och den är lätt att sy igenom. Det är dessutom lätt att hitta många olika färger, vilket behövs då stommen bör gå ton-i-ton med tyget under. I bl a guldbroderi användes förr en grov typ av filt, carpet felt, för att göra höga reliefpartier -- en filt som inte kunde sys igenom och därför enbart passar vissa pärltekniker -- men nu är det vanligare med tunn filt, som byggs upp i lager. Instruktioner för detta finner du bl a på bloggen Sew in Love, där du får lära dig att skapa ett tredimensionell hallon. Ytterligare instruktioner finner du i boken A-Z of Bead Embroidery (Country Bumpkin).

Ytterligare ett sätt att använda filt går ut på att skapa en tredimensionell form genom att blöta ned vad som kallas för formfilt (modelling felt) och forma över en stomme. När filten torkar behåller den sin form. Se Natalie S Perlen för en kort genomgång av hur man gör.

Filtstommarna kan pärlas på olika vis. Enstaka pärlor kan sys fast med stoppstygn, som hos Sew in Love ovan, men vanligare är att pärlorna sys med plattsöm (lazy stitch) över filten. En sådan variant syns på bilderna i detta blogginlägg och beskrivs i ovan nämda bok.

Fotona här är av ett gammalt broderi, som ursprungligen lär ha fungerat som hyll- eller stolsdekor. Pärlarbetet är broderat med olika stygn så som efterstygn, plattsöm/lazy stitch och kedjesöm. För att blommorna ska framträda extra tydligt så har de sytts över stommar i ett tjockt filtmaterial. Nedan kan du se två närbilder på blommotiven. Den första visar tydligt hur vadderingen höjer pärlarbetet över de pärlade löven (övre högra hörnet). På den andra bilden syns ett trasigt motiv där filtstommen är synlig. I båda exemplen har lösa längder av pärlor sytts över stommarna. Stygnen börjar och slutar vid stommens kant, inga stygn är sydda genom filten utan enbart genom stramaljen.

Mossgummi
Mossgummi eller dekorgummi hittar du i pysselbutikerna, antingen som stora ark eller utstansade former (som kan ha självhäftande baksidor). Det finns i en tunn och en tjockare variant. Utklippta former av mossgummi kan användas precis som filtstommar, vilket du kan lära mer om i denna video.


Med pärlor som stomme
Inledningsvis nämndes i förgående Diane Grygos tutorial Into the Extreme (Basic) Bead Embroidery, där en reliefeffekt skapas inte genom att sy över en filtstomme eller genom att broderiet stoppas upp (se beaded slips nedan) utan genom att brodera ytterligare pärlor ovanpå det första lagret. I hennes exempel framhävs kattens huvud på detta vis och svansen får mer liv genom att lösa pärlsträngar sys över den pärlbroderade svansen.

En variant, baserat på tekniker som användes av irokeserna, där du använder en rad av pärlor för att få en relief hittar du instruktioner till i denna video (fortsättning med löv här). Se även hennes video om clump beading, ytterligare en variant, men där man syr i bågar för att skapa reliefeffekten. (Jämför även med de "cirkelsydda" rosorna i Tredimensionella rosor i tre varianter.)

Ytterligare exempel på hur pärlor kan användas som stommar finner du i Trapped beads. Tekniken där går ut på att pärlor och andra föremål sys fast på tygets undersida innan broderiet påbörjas. De fångade föremålen skapar både reliefer och spännande strukturer där tyget rynkar sig runt pärlorna. En liten tutorial där pärlor broderas på just en sådan "fångad pärla" finner du på bloggen Threads and Patches.


Bel' -- tråd som vaddering
På SCA-sajten All Things Russian och ryska sidan Ubrus finner du instruktioner till en typ av historiskt ryskt pärlbroderi där man först fäster snoddar/garn av lin eller bomull (s k bel') med läggsöm på tyget och sedan broderar söt- eller saltvattenspärlor ovanpå trådarna.

(Relaterat till detta kan nämnas att man i guldbroderi ibland använder ett tjockt mjukt garn på liknande vis för att skapa upphöjda partier. Tekniken beskrivs bl a i Goldwork av Hazel Everett. Den skulle eventuellt även fungera för pärlbroderi. Hon beskriver även andra typer av vaddering, som kan vara av intresse för pärlare, på sidorna 30-33.)


Klumpsöm
Klumpsöm (eng. padded satin stitch, raised satin stitch) är en variant på plattsöm där brodergarnet sys ett lager över ett annat för att broderiet ska få en lätt upphöjd effekt. Sömmen kan även användas för pärlbroderi där pärlorna sys över ett lager eller två lager plattsöm. Tekniken beskrivs i Jane Davis Bead Embroidery. The Complete Guide. Om du inte har boken kan du hitta en förhandsgranskning av boksidan på Google Books.

Tänk på att man alltid ska sy varje nytt lager med stygn vinkelrätt mot det förra lagret.


Beaded slips
Slip är den engelska namnet på en typ av broderiteknik som används i reliefbroderi. Istället för att brodera över en filtstomme så broderas motivet på vanligt tyg, som sedan sys ihop och stoppas för att slutligen fästas på broderiet. En fördel med tekniken är att du kan skapa alla reliefmotiven separat och du kan testa olika placeringar på broderiet innan du slutgiltigt bestämmer dig och syr fast dem. Hos Sew in Love finner du gratis instruktioner till en typ av pärlade slips, mer precist till ett pärlat björnbär. Instruktioner till olika typer av broderade slips finns i reliefbroderiböcker, som t ex A-Z of Stumpwork (innehåller även några pärltekniker).

Även ett helt pärlbroderi kan stoppas upp på liknande vis. Se Robin Atkins (pdf-fil; bläddra till s. 40-41) och Threads and Patches.

Inspiration: Pantone Spring 2013 fashion trend colors

Pantone har presenterat sin färgtrendrapport för vår- och sommarsäsongen 2013. Som vanligt en mix av färger, som innehåller lite av varje. Det brukar vara möjligt att skapa både pastelliga och djärva färgkombinationer utifrån rapporten och den senaste trendspaningen är inget undantag.

Ovan syns färgerna för dammodet, vilka du kan läsa mer om -- och se betydligt tjusigare grafik av -- här. Där finner du inte bara färgerna utan också djupare analys och små intervjuer med branschfolk angående färgtrenderna.

Säsongen beskrivs som "the balancing act" med designers som fokuserar på sina kunders önskan att uttrycka sig själv, finna balans och ny energi i det hetsiga vardagslivet. Säsongens färger består därför följdaktligen av en mix av "dynamic brights with novel neutrals", som tillsammans skapar en harmonisk balans. Färgerna är praktiska och mångsidiga, men drar ändå ögonen till sig. Enkla och harmoniska, men med utrymme för individualitet och spännande uttryck. Modet försöker finna en balans mellan ljust och starkt, klassiskt och nytt, vilket speglas i trendfärgerna.
Herrmodets färger är med några undantag desamma som på damsidan. Lila och vårgrönt har tonats ned och aprikos och mattgul har bytts mot lite mustigare nyanser. Paletten beskrivs som "soothing neutrals and energizing brights". Mer information finner du här.

Pantone i pärlfärger

Tycker du det är knepigt att tolka Pantones färgnamn och -nummer i pärlor? Margie Deeb brukar varje säsong släppa en "Color Report for Bead & Jewelry Designers", som ger förslag på hur nyanserna ska tolkas i Delicas, stenpärlor, swarovskipärlor och SoftFlex smyckesvajer. I skrivande stund har hon dock inte presenterat den senaste rapporten ännu. Pärlbutiker som FusionBeads och Artbeads brukar också ge förslag, men oftast inte förrän i början av säsongen.

Preciosa har i samarbete med Pantone som vanligt tagit fram paletter där färgtrenderna tolkas i deras kristallfärger. Du hittar den rapporten här. Preciosa Ornelas färgtrender finner du här.

Se även Swarovskis innovationer för vår- och sommarsäsongen 2013, vilka du kanske minns från släppet i våras.

Varför bry sig?

Du behöver inte vara fashionista eller inne i modebranschen för att intressera dig för trendrapporterna. Det kan finnas flera anledningar till att notera färgtrenderna ändå.

Detta inlägg är bl a etiketterat med "biz", vilket är en anledning till att bry sig: säljer du smycken så kan färgen på modet påverka vad dina kunder vill ha, speciellt om du gör utpräglade modesmycken och bijouterier. Som liten smyckestillverkare kan du dock enkelt anpassa dig och snabbt köpa in någon ny färg som efterfrågas eller börjar blir populär. Du behöver inte försöka förutspå framtida trender eftersom du kan vänta tills du ser dem till skillnad från stora märken som måste planera och börja producera ett år i förväg för att inte missa tåget. Om dina kunder är modemedvetna kan det vara i ditt intresse att i tid planera för de färger som kan komma att bli populära hos dem och skapa matchande smycken så du direkt kan möta upp med smycken -- kanske t o m innan de börjat efterfråga dem.

All trendspaning kan dock tas med en nypa salt ibland och även om modet till viss del är internationellt kan det även vara väldigt lokalt vilka färger som blir populära -- och alla modefärger blir inte populära i alla läger och därmed kanske inte i din målgrupp. Dessutom är det ju inte säkert att dina smycken och dina kunder är särskilt modekänsliga alls.

Men framför allt är det min personliga uppfattning att det är kul att bry sig för att man kan använda färgerna som inspiration eller utmaning. Titta på färgerna och fundera på om där finns någon nyans eller kombination av nyanser, som du inte brukar använda, men som inte skulle vara dumt att testa. Utmana dig själv eller andra att använda färgerna, antingen i fritt val eller i en kombination vald av någon annan. Att använda nya färger utvecklar din skicklighet både i att blanda och designa med färger.

Varför inte skaffa en tiosidig tärning och göra en lek av det? Ge varje färg ett nummer --eller måla tärningen, men med siffror kan den användas varje säsong -- slå tärningen ett önskat antal gånger beroende på hur många färger du vill eller vågar utmana dig med i kombination och skapa något med de framslumpade nyanserna. Tiosidiga tärningar, s k T10, används främst inom rollspel och du finner dem bl a i butiker där rollspel säljs.

Den årliga pärltävlingen Fasion Colorworks använder sig för övrigt av Pantones färger för sina tävlingskategorier. Även andra har skapat tävlingar och utmaningar på temat.

fredag 7 september 2012

Tävling: Vinn A-Z of Bead Embroidery

I samarbete med förlaget Country Bumpkin (utgivaren av "världens vackraste broderitidskrift", Inspirations) har jag ett exemplar av dagens recenserade bok, A-Z of Bead Embroidery, att ge bort till en lycklig vinnare.

A-Z of Bead Embroidery, som ingår i Country Bumpkins populära A-Z series, är en praktiskt spiralbunden bok för dig som vill lära dig grunderna i att sy pärlor -- och paljetter -- på tyg, men de många projekten passar även dig redan kan teknikerna och vill ha nya idéer att inspireras av. Boken omfattar flera olika tekniker, inklusive tambursöm, reliefbroderi och stramaljsbroderi. Projekten utgörs dels av olika motiv -- de allra flesta blommotiv i en eller annan form -- och dels av pärlfransar/-uddar att smycka dina alster med. Mer information om boken finner du i bokrecensionen här.

Låter det som en bok du gärna skulle vilja läsa? Skynda dig då att fylla i tävlingsformuläret nedan för din chans att vinna denna bok.Tävlingen är öppen för alla, även de utomlands. Om tävlingsformuläret inte laddas kan du även fylla i det här.

Tipsa gärna andra om tävlingen, t ex genom delningsknapparna under varje blogginlägg. Det går bra att låna både bilden ovan och den i högerkolumnen.


Sista tävlingsdag är 28:e september. 


Tävlingen är nu avslutad. Stort grattis till Nilla, som blev vår vinnare!

Lästips: A-Z of Bead Embroidery (recension)

Titel: A-Z of Bead Embroidery
Författare: Sue Gardner (red.)
Förlag och år: Country Bumpkin, 2006
Sidantal: 128
  
Sammanfattning: Introduktion till pärlbroderi, främst på tyg och aida/stramalj, med många fina projekt.
Plus: Tar upp många olika tekniker, inklusive tambursöm, stoppat broderi och trådbundet broderi. Varierade broderiprojekt.
Minus: Få. Saknar bara några favoritstygn.
Rekommenderas till: Den som vill lära sig grunderna i pärlbroderi på tyg och väv och pärlbrodöser, som vill ha inspirerande blommönster. 


För någon vecka sedan tog jag kontakt med australiska förlaget Country Bumpkin. Resultatet av mailkonversationen blev att jag fick två exemplar av deras A-Z of Bead Embroidery: ett ex att recensera -- och ett ex att ge bort till en lyckligt lottad bloggläsare!

Hur du ska göra för en chans att vinna boken kan du läsa i tävlingsposten här.

~*~

A-Z of Bead Embroidery är Country Bumpkins trettonde bok i deras populära broderibokserie A-Z Series. Upplägget är det samma som i resten av serien: introduktion till material och verktyg följt av grundläggande tekniker, som beskrivs i steg-för-stegbilder, och olika projekt, som visar hur du kan använda de olika teknikerna och stygnen. Här och där finns inspirationsbilder med pärlbroderier, som du kan hitta i förlagets världsberömda broderitidskrift Inspirations. Boken innehåller också små faktarutor med allt från praktiska tips till information om pärlornas historia, månadsstenar, olika pärlarbeten, färgsymbolik etc.

En praktisk detalj är att alla böcker i serien är spiralbundna, vilket gör det enkelt att lägga boken uppslagen på bordet eller soffan så du kan titta i boken samtidigt som du syr.
Bokens fokus är pärl- och paljettbroderier på tyg, tyll och stramalj/aida. Den typ av pärlbroderier där tyget syns till skillnad från pärlbroderade smycken, som oftast görs på speciella underlag, som helt täcks av pärlor. Det är broderier som är tänkta som tavlor eller utsmyckning på hemtextilier, kläder eller väskor. Grundteknikerna är desamma oavsett vilken typ av pärlbroderi du vill arbeta med, men jag vill påpeka att detta inte är en bok om smyckestillverkning.

Teknikerna omfattar som sagt de mest grundläggande, ofta ett par olika sätt att sy fast enstaka pärlor, flera pärlor på rad och paljetter. Förutom fria sömsätt får du också lära dig stramaljbroderi och tambursöm med pärlor. Du får även lära dig att skapa stoppade eller vadderade pärlmotiv (padded beading), vilket är en teknik som inte tas upp i många böcker. Det hade förstås varit intressant att lära sig ännu fler variationer på dessa mindre vanliga tekniker, men så är boken också främst tänkt som introduktion. Det enda grundläggande stygn jag riktigt saknade var egentligen bara stjälksöm eftersom den är en så enkel, men effektfull söm när den sys med pärlor -- perfekt för nybörjare.

Projekten, totalt 31 stycken, upptar största delen av boken och är uppdelade på två kapitel där det första fokuserar på olika motiv och det andra omfattar pärlfransar och uddkanter. I första kapitlet är nästintill alla motiv blommor i en eller annan form. Stil och tekniker varierar stort tack vare att projekten är skapade av åtta olika personer: här finns stramaljbroderi, aida, broderier på tyll, paljettbroderi, utsmyckning av silkestryck och -- min personliga favorit -- pärlbroderi på spetsmotiv. Några av projekten har steg-för-stegbilder medan andra enbart har arbetsgången beskriven i text. Projekten använder sig främst av seed beads, men har även accenter med större pärlor som fire-polish, bicones, lövpärlor, hjärtan, strasstenar, luciteblommor -- och förstås paljetter.

Sex av projekten inkluderar andra stygn/sömmar så som ribbon stitch, kedjesöm, klumpsöm (dubbel plattsöm), klyvsöm och efterstygn. Stygn som du förutsätts kunna. Är du inte bekant med sömmarna så kan du finna instruktioner på nätet -- gratis -- samt i böcker som Bonniers stora bok om broderi.

Kapitlet med fransar och uddkanter -- de flesta signerade Jane Davis -- fokuserar på specifika, varierade mönster snarare än på enkla grundmönster, vilket skiljer det från många andra broderiböcker. Alla de tolv uddarna/fransarna kombinerar seeds med större pärlor, allt från druks, fire-polish och bicones till daggers, lövpärlor och chips. De är kanske främst tänkta till väskor, broderade tavlor och liknande, men några skulle även kunna passa till smycken.

 Sammanfattningsvis är detta en både informativ och inspirerande bok för den som är intresserad av att sy med pärlor (och paljetter) på tyg. Med de många projekten passar den både en nybörjare och den som redan kan brodera med pärlor, men vill få lite nya projektidéer. När jag på min andra blogg uttryckte mitt intresse för denna bok så var en av kommentarerna att den nog skulle passa mig som gillar blommor och det lite romantiska. Visst kan andra också uppskatta boken, speciellt tekniksidorna passar ju alla, men den som tycker om blommotiv kommer att få ut mer av boken som helhet.

~*~

Tidigare recenserade böcker om pärlbroderi:
Related Posts with Thumbnails