torsdag 11 augusti 2011

Noterat: Ny tidskrift om polymerlera

En ny tidskrift om polymerlera håller på att se dagens ljus: The Polymer Arts magazine. Premiärnumret skulle ha kommit ut i juli, men som för många tidskrifter har deadlinen behövts skjutas fram. Tanken är att tidningen ska komma ut med fyra nummer per år och kommer att fokusera på intervjuer, produkter, tekniker, affärstips, inspiration, utmaningar med mera. Projekt kommer inte att tas med och de tekniker som beskrivs i tidskriften ska vara på en högre nivå. Fokus ligger på konst-/konsthantverksaspekten och tanken är att tidskriften ska rikta sig till så väl de som arbetar med polymerlera som samlare och gallerister inom området. Fokus kommer troligtvis inte att ligga på smycken, men de omfattas.

Det finns ytterligare en engelskspråkig, amerikansk, publikation om polymerlera: Polymer Café, som nu utges sex gånger per år. Den är mer inriktad på just projekt och tekniker från nybörjar- till expertnivå. Smyckesprojekt är vanliga (i de två nummer jag läst har de varit i majoritet).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Frågor, tips, synpunkter eller kommentarer? Skriv gärna en rad här -- vill du hellre ta det privat hittar du min e-postadress under Kontakt (flikarna under bloggrubriken). Tänk på att frågor som ställs i kommentarerna besvaras här. Vill du ha svar via e-post är det bäst att istället maila direkt.

Tack för din kommentar!

Related Posts with Thumbnails